2,214 SF 3 Beds 2.5 Baths​
Bonus Room 3-Car Garage

​​​The Hailey Bonus